Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Szkoła Animacji Misyjnej


Szkoła Animacji Misyjnej (SAM) to dwa stopnie kilkudniowej formacji dla księży, sióstr i świeckich, której program obejmuje wykłady i warsztaty z zakresu teologii misji, duchowości misyjnej, metodologii i współpracy misyjnej w ramach PDM.

SAM ma na celu przygotowanie kompetentnych formatorów dla wspólnot parafialnych, a jednocześnie animatorów grup PDM, a zwłaszcza Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). Cały bowiem profil Szkoły ukierunkowany jest na współpracę w ramach PDM ze specjalnym uwzględnieniem PDMD. SAM ugruntowuje świadomość i duchowość misyjną, a także pozwala nabyć pewną wiedzę, która w środowiskach parafialnych inspiruje do animacji i współpracy misyjnej. Szczególnym owocem SAM jest animacja misyjna dzieci w szkołach i grupach parafialnych, a jako jej następstwo uniwersalna współpraca misyjna.

Od lipca 1998 do 3 lipca 2009 roku w SAM dla dorosłych wzięło udział 210 księży i kleryków, 120 sióstr zakonnych i 241 osób świeckich. Od 2002 roku organizowana jest również SAM dla młodzieży szkół średnich. Co roku bierze w niej udział kilkadziesiąt osób.


Szkoła Animacji Misyjnej w roku: 
1998
, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 20062007, 2008, 2009, 2010, 20112012, 2013, 2014

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;