Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Szkoła Animacji Misyjnej - 2013


 W dniach od 30 czerwca do 4 lipca w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miała miejsce Szkoła Animacji Misyjnej, w której wzięło udział 29 osób: 5 księży, siostra zakonna, 8 kleryków i 15 osób świeckich. Gośćmi spotkania byli misjonarze: ks. Marek Muszyński i ks. Mateusz Dziedzic z Republiki Środkowoafrykańskiej oraz p. Iwona Ligas, pracująca w tym kraju w latach 2008-2012. Wykładowcami byli: ks. Czesław Noworolnik, ks. Jan Piotrowski, ks. Jan Wnęk, ks. Krzysztof Czermak oraz p. Alina Zięć i p. Lidia Rutkowska.

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;