Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Szkoła Animacji Misyjnej - 2014


 W dniach od 29 czerwca do 3 lipca w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miała miejsce Szkoła Animacji Misyjnej (SAM), w której wzięło udział 19 osób: 2 siostry zakonne, 14 kleryków i 3 osoby świeckie. Gośćmi spotkania byli misjonarze: ks. Marian Pazdan z Rep. Konga, ks. Antoni Lichoń z Peru, ks. Stanisław Stanisławek z Kamerunu, s. Elżbieta Kołpa z Angoli wraz z ks. Dawidem oraz p. Izabela Cywa po powrocie z Republiki Środkowoafrykańskiej. Wykładowcami byli: bp Jan Piotrowski, ks. Jan Wnęk, ks. Piotr Boraca, ks. Krzysztof Czermak oraz p. Lidia Rutkowska.

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;